Digital, Internet

K2 z rekordowym wynikiem finansowym i prawdopodobnie numer 1 w Polsce

Więcej o:

Agencja K2FabrityGoodGrupa K2K2 MediaK2 SearchOktawave

Wyniki finansowe Grupy K2 w ostatnim kwartale 2017 r. w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego ponownie wzrosły, plasując K2 w czołówce agencji digitalowych. Przychody ze sprzedaży w całym roku wzrosły z 94 mln zł do 110 mln zł (wzrost o 17%), a więc  czwarty kwartał 2017 roku okazał się rekordowy w całej historii Grupy.

EBIT, czyli zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek, wzrósł z 0,7 mln zł do 5 mln zł. Zysk EBITDA wzrósł natomiast z 5,5 mln zł do 10,4 mln zł.

Dla przypomnienia do Grupy K2 należą spółki K2 (to jednostka dominująca), K2 Media, K2 Search, K2.pl, S3, Good, K2 TM, Oktawave i Fabrity. Firma obejmuje swoją działalnością na cztery główne segmenty: agencyjny, mediowy, infrastrukturalny i rozwiązań IT.

Grupa zastrzega też, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w „Skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej K2 Internet za 2017 r.”, którego spodziewać się możemy 22 marca 2018 r.

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ