Badania, Marketing, OOH, Poradnik

Dobry czas dla outdooru

  • Na świecie outdoor odnotowuje wzrost, w Polsce ten trend także zaczyna być zauważalny

Więcej o:

BadanieOOHoutdoor

Na świecie outdoor odnotowuje wzrost, w Polsce ten trend także zaczyna być zauważalny. Według danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej (IGRZ), rynek reklamy zewnętrznej w Polsce w 2015 roku wzrósł o ponad 2,4% w stosunku do roku 2014. Jako czynnik, który najmocniej wpłynie na branżę w 2016 roku wskazywane jest wdrożenie projektu Outdoor Track, czyli badania pomiaru widowni reklamy zewnętrznej.

Prognozy IGRZ na 2016 rok zakładają 5-procentowy wzrost. Skąd te założenia?

Artur Biernacki, Dyrektor ds. Optymalizacji Przychodów i Badań Clear Channel Poland, tłumaczy:

Firmy OOH zawdzięczają poprawę sytuacji stale wprowadzanym zmianom i dostosowywaniu oferty do światowych rozwiązań. Outdoor Track jest kluczowym elementem w tym procesie. Jesteśmy przekonani, że ułatwiony system sprzedaży Outdooru – w oparciu o wiarygodne wskaźniki efektywności kampanii – przyciągnie nowych reklamodawców, głównie z telewizji i radia. Jak pokazują doświadczenia z innych krajów, wprowadzenie standardu badania audytorium reklamy zewnętrznej przełożyło się bezpośrednio na wzrost udziału tego medium w całkowitych wydatkach na reklamę. Nasi klienci często wierzą w efektywność outdooru, ale brak potwierdzenia w liczbach hamuje inwestycje w to medium. Wierzymy, że Outdoor Track całkowicie zmieni podejście do planowania mediów.

Projekt realizowany jest przez Instytut Badań Outdooru i obejmuje swoim zasięgiem 70 proc rynku liczonego wartościowo. Jego głównym celem jest wdrożenie standardu pomiaru reklamy zewnętrznej oraz możliwości porównywania jej z innymi mediami. W funkcjonującym obecnie modelu każda z firm opiera obliczenia na własnej metodologii, przez co brak jest wspólnego dla branży wskaźnika. Outdoor Track ma to zmienić.

Zupełną nowością będzie VAC (Visibility Adjusted Contact), czyli wskaźnik „kontaktów rzeczywistych (dowiedzionych) wykorzystujący parametry korygujące widocznoś tablic, dzięki którym możliwe będzie obliczenie rzeczywistych kontaktów z nośnikiem. Żadne z mediów w Polsce nie dysponuje takim parametrem.

Biernacki dodaje:

Siła projektu polega na połączeniu wielu czynników – olbrzymiej skali badania, złożonej metodologii, zaangażowaniu wielu partnerów oraz wykorzystywaniu doświadczeń najlepiej funkcjonujących światowych wzorców. Poznamy funkcjonowanie miast i zwyczaje komunikacyjne ludności.

W realizację badania zaangażowano siedmiu polskich i zagranicznych partnerów. Natężenie ruchu przebadano na próbie 290 000 respondentów w trakcie 240 000 godzin pomiarowych. Rejestracja tras objęła 5 044 osób w trakcie 75 000 dni pomiarowych.

Obecnie trwają ostatnie prace nad modelowaniem danych, udostępnienie systemu do testów planowane jest na 2016 rok.

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ