Marketing

„Seksualność Polaków 2017” – nadal jesteśmy grzeczni i powściągliwi (pełne wyniki)

Więcej o:

Badaniemiłośćseksspołeczeństwo

Jak wynika z badania IQS, poglądy i zachowania osób w wieku 50+ są wyraźnie inne niż 20-, 30-, a nawet 40latków. Różnice te są na tyle istotne, że mogą świadczyć o zmianie obyczajowej. Zainteresowanie seksem po 50ce i satysfakcja z tej sfery życia maleje. W poglądach i postawach widać „tradycjonalizm” i „konserwatyzm”.

Natomiast 30- i 40latkowie w wielu obszarach stali się podobni do 20latków.  Seks stał się dla nich ważniejszy, formy aktywności seksualnej bardziej różnorodne, a satysfakcja z seksu większa niż to bywało w poprzednich edycjach w tej grupie wiekowej. Ale obawy i trudności, które napotykają w swym życiu seksualnym oraz postawy wobec antykoncepcji i zakres jej stosowania, mają podobne jak 30-40latkowie we wcześniejszych edycjach badania.

Seks odgrywa ważną rolę dla 60% Polaków w wieku 30-49. Podczas gdy w grupie wiekowej 50 + jest to jedynie 21 %. A i w grupie 50 latków ma on zdecydowanie większe znaczenie dla mężczyzn  niż dla kobiet (27% mężczyzn w wieku 50+ deklaruje, że jest seks bardzo istotny lub istotny; wśród kobiet 50+ taką opinię ma tylko 17%).


Najbardziej zadowoleni z seksu są 30-40latkowie. Satysfakcję z tej sfery życia deklaruje 70% tej grupy. Najmniej 50latkowie – „bardzo zadowolonych” lub „raczej zadowolonych” jest tylko 36%.


Na przestrzeni ostatnich 20 lat zmniejszył się odsetek osób współżyjących seksualnie, tzn. takich, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy miały przynajmniej jeden stosunek dopochwowy (z 86% w 1997 roku do 76% w 2017).

Niestety zaobserwowano również skrócenie czasu trwania samego stosunku seksualnego – z ponad 18 minut w 2001 roku do 14 minut w 2017 roku.


Równocześnie wzrasta różnorodność form aktywności seksualnej, jak seks oralny, masturbacja. Zmiany te widoczne są zarówno u mężczyzn, jak i kobiet (u nich nawet silniejsze).

W 1997 roku doświadczenia masturbacji miało za sobą 73% mężczyzn w i 38% kobiet w wieku 18-49 lat. Dwadzieścia lat później z tą formą aktywności seksualnej miało 83% mężczyzn i 49% kobiet.

Natomiast skala zmian doświadczeń w seksie oralnym jest znacznie większa. W 1997 roku seks oralny uprawiało 32% mężczyzn i 23% kobiet w wieku 18-49, a w 2017 roku do takich doświadczeń przyznało się 65% kobiet i 63% mężczyzn.


Większa skala i różnorodność innych form aktywności seksualnej, to również zmiana opinii i postaw. Choćby o tym, że masturbacja pozwala lepiej poznać swoje ciało i w większym stopniu cieszyć się, przeżywać zaspokojenie swych potrzeb seksualnych – z którą zgadza się 55% mężczyzn i 43% kobiet w wieku 18+.

Opinię o tym, że nie ma nic złego w uprawianiu seks oralnego, który jest jedną formą aktywności seksualnej podziela 66% mężczyzn i 58% kobiet w wieku 18+ .Warto zauważyć, że aktywność seksualna nie jest tylko domeną osób w związkach – 23% singli w wieku 30-49 potwierdza, ze utrzymuje relacje tylko o charakterze seksualnym.


W swym życiu seksualnym prawie co drugi mężczyzna (46%) i ponad połowa kobiet (58%) miała obawy i trudności, które utrudniały im odbywanie stosunków seksualnych.

Najczęściej były one związane ze zmęczeniem i stresem, ale też obawą przed niechcianą ciążą.  Mężczyźni dodatkowo obawiają się tego, że nie sprawdzą się w seksie,  a kobiety tym, że ich ciało jest nieatrakcyjne.

Nietrzeźwość partnera lub partnerki była przeszkodą w seksie dla co dziesiątego Polaka.


Sprawność seksualna mężczyzn, rozumiana jako możliwość osiągania i utrzymania erekcji jest dla mężczyzn istotna. Min. definiują ją jako wyznacznik swojej wartości. Opinię o tym, że mężczyzna nie jest w pełni wartościowy gdy ma trudności z osiągnięciem i utrzymaniem erekcji podziela 40% mężczyzn w wieku 18+ (i tylko 23% kobiet).


Większość (80%) dorosłych Polaków przeżyła prawdziwą miłość, co druga ze swą obecną partnerką / partnerem. Najmniej tych doświadczeń jest naturalnie  w najmłodszej badanej grupie. Wśród 18-29 latków prawdziwej miłości doświadczyło 54%.


Szczęście w związkach przeplata się czasami z okresem trudniejszym. Blisko 1/3 kobiet i 16% mężczyzn będących obecnie w związku stałym przyznało, że współżyło seksualnie z partnerem/ką mimo, że nie miało  na to ochoty.


Blisko co piąty dorosły Polak (19% mężczyzn i 14% kobiet) uważa, że będąc w stałym związku można być jednocześnie w innym długotrwałym związku, mieć romans. Równocześnie 10% kobiet i 10% mężczyzn potwierdza, że będąc w stałym związku (trwającym dłużej niż 6 miesięcy) było w innym stałym, równoległym związku.

Alkohol i okoliczności sprzyjają zdradzie. W co czwartym przypadku do seksu poza stałym związkiem doszło po spożyciu dużej dawki alkoholu doszło do seksu poza stałym związkiem, a 4% wskazało, że doszło do tego po tym, jak „urwał się film”.

Do zdrady najczęściej dochodzi w czasie urlopu bez partnera (26% zdradzających), ale też w związku pracą zawodową – w czasie wyjazdów służbowych (17 %), w biurze / zakładzie pracy (15%), wyjazdów integracyjnych (11%), lub podczas dłuższego wyjazdu związanego z wyjazdem zarobkowym w Polsce, ale też za granicą 10%.
Autor badań: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Realizacja: IQS Sp. z o.o.

Technika realizacji: wywiad bezpośredni w domu respondenta + ankieta samodzielnie wypełniana przez respondenta

Próba, liczba wywiadów: reprezentatywna, losowo-kwotowa (płeć, wiek, klasa miejscowości, województwo, wykształcenie), n=2500

Mecenat projektu: Polpharma

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ