Finanse, Konkursy, Wydarzenia

Ranking Agencji według fee income za rok 2016. START!

ranking agencji

Więcej o:

audytKonkursPublic RelationsRankingZFPR

Związek Firm Public Relations rozpoczął pracę nad przygotowaniem V edycji rankingu agencji PR według fee income. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 maja 2017r. od firm zrzeszonych i niezrzeszonych w ZFPR.

Jak w latach ubiegłych, ranking będzie koncentrował się na doradztwie komunikacyjnym oraz przychodach z honorariów celem pokazania właściwego dla polskiego rynku charakteru usług PR. Taka metodologia badania pozwala na ukazanie faktycznej pozycji agencji na rynku, Na potrzeby rankingu „fee income” zdefiniowano jako różnicę pomiędzy przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów.

Warto się zgłosić!

Prezentowane w rankingu wyniki będą weryfikowane w drodze audytu finansowego przez niezależną firmę audytorską, a audyt obejmie nadzór nad procesem gromadzenia danych, ich weryfikację oraz przygotowanie raportu. Ranking ma charakter otwarty, co oznacza że biorą w nim udział zarówno agencje zrzeszone, jak i agencje spoza Związku, których główną działalnością jest świadczenie pełnego zakresu usług public relations oraz grup kapitałowych spełniających powyższy warunek. Otwarte uczestnictwo w rankingu pozwoli na stworzenie adekwatnego do rzeczywistości obrazu branży public relations w Polsce. Z tego powodu organizator zachęca do udziału w rankingu jak największą liczbę podmiotów.

Branża rośnie w oczach

Podsumowując ubiegłoroczną edycję, łączna wartość przychodów agencji PR wygenerowanych z honorariów za rok 2015, biorących udział w rankingu wyniosła 115,3 mln zł. Są to wyniki wypracowane przez 667 konsultantów zatrudnionych w największych firmach public relations w Polsce. Daje to wartość rocznych honorariów przypadających na jednego konsultanta ok. 173 tyś zł. Jak wskazują wyniki jednostkowe wszystkich badanych agencji, z roku na rok poprawie ulega średni wynik fee income, który w 2013 r. wynosił 4,6 mln, w 2014 r. już 5,3 mln, a w 2015 r. osiągnął wartość 5,5mln zł.

Jak się zgłosić?

Zgłoszeniem do rankingu jest wypełnienie ankiety w terminie do 25 maja. Jej wzór oraz zasady udziału w rankingu opisane w regulaminie, można znaleźć na stronie zfpr.pl. Wszyscy zainteresowani udziałem w rankingu proszeni są o kontakt z biurem ZFPR poprzez adres ewelina.kiszka@zfpr.pl. Publikacja wyników raportu zaplanowana jest na czerwiec br.

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ