Ciekawostki, Media, Raporty

Dziennikarze zamiast informować, wyrażają własne poglądy? [Raport]

dziennikarze

Więcej o:

CBOSdziennikarzekarierazaufanie

Zła sławę dziennikarzy potwierdza najnowsze badanie CBOS. Ze stwierdzeniem, że dziennikarze zamiast informować, wyrażają własne poglądy, zgodziło się 64 proc. osób biorących udział w badani.

18 proc. zgodziło się zdecydowanie, a 46 proc. „raczej się zgodziło”. Przeciwnie uważało 21 proc. badanych, z czego 19 proc. „raczej się nie zgodziło”. Pozostałe 15 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Dziennikarze tracą autorytet

32 proc. respondentów CBOS uważa, że większość mediów w Polsce zachowuje bezstronność. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się 53 proc. badanych. Z kolei 79 proc. respondentów zgadza się, że przekaz w różnych mediach jest tak różny, że nie wiadomo, gdzie leży prawda. A ze stwierdzeniem, że aby wyrobić sobie zdanie na temat bieżących wydarzeń, należy korzystać z różnych źródeł informacji, zgadza się 92 proc. badanych, przeciwnego zdania jest 3 proc.

Media z zagranicznym kapitałem ze spadkiem zaufania

Natomiast ze stwierdzeniem, że udział kapitału zagranicznego na rynku medialnym w Polsce jest za duży, zgodziło się 50 proc. badanych, a nie zgodziło – 17 proc. (33 procent badanych odparło „trudno powiedzieć”). O tym, że ważne jest, aby media w Polsce należały do różnych właścicieli, było przekonanych 73 proc. badanych. Nie zgodziło się z tym stwierdzeniem 13 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono w dniach 30 marca – 6 kwietnia br. na liczącej 1075 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ