Radio

Wyrok w sprawie RMF FM

Więcej o:

KRRiTradioRMF FMwyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok częściowy zobowiązujący Przewodniczącego KRRiT do złożenia oświadczenia, w którym wyraża on ubolewanie za naruszenie dóbr osobistych nadawcy Radia RMF FM, a także zasądził na rzecz Radia RMF FM od Skarbu Państwa odszkodowanie w łącznej kwocie 83.198.624,14 złotych wraz z ustawowymi odsetkami.

Powyższy wyrok jest konsekwencją  pozwu wniesionego w 2003 r.  przez ówczesny Zarząd Spółki  Radio Muzyka Fakty” Sp. z o.o. i jej poprzednich właścicieli. Przedmiotem postępowania były bezprawne działania KRRiT podejmowane  w latach 2001 -2003  mające na celu   ograniczenie  czy wręcz uniemożliwienie Spółce prowadzenia działalności. W szczególności wprowadzony w 2001 r. zakaz emisji lokalnych pasm programowych.

Bezprawność działań KRRiT  dot. zakazu emisji lokalnych pasm programowych została  potwierdzona w siedmiu kolejnych  wyrokach  Sądów Administracyjnych wydanych w latach 2002 -2010.

 

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ