Marketing, Przetargi

Porta Drzwi wybrała agencję do obsługi komunikacji marketingowej

Więcej o:

Porta DrzwiPrzetargi

Obsługą komunikacji marketingowej marki PORTA DRZWI będącej własnością PORTA KMI POLAND, największego producenta drzwi w Polsce, zajmuje się Agencja CIA – CONTENT IMPACT AGENCY specjalizująca się w realizacji projektów i strategii content marketingowych.

Agencji powierzono opracowanie i wdrożenie strategii działań contentowych na lata 2017 i 2018, wspartych regularnymi działaniami reklamowymi i sponsoringowymi. Zaproponowane przez agencję podejście zapewnia spójną komunikację marki PORTA DRZWI opartą na różnorodnych treściach przeznaczonych do publikacji w wielu rodzajach mediów. W ramach działań realizowanych przez Agencję CIA na rzecz marki PORTA DRZWI zostaną wykorzystane nowoczesne formy komunikacji i narzędzia, składające się na zintegrowany przekaz reklamowy i contentowy.

Treści i reklamy będą emitowane w TV, serwisach internetowych i mediach społecznościowych. W ramach działań zaplanowanych przez Agencję CIA, PORTA DRZWI nawiąże również współpracę z influencerami i bohaterami Internetu. Elementem strategii będą partnerstwa z wybranymi mediami zasięgowymi – telewizją i portalem internetowym – w celu realizacji projektów specjalnych.

Planowane na 2017 rok projekty reklamowe i contentowe są elementem jubileuszowej kampanii komunikacyjnej marki PORTA DRZWI w związku z 25-leciem działalności firmy.

Artur Pęksyk, Dyrektor Makretingu, Porta KMI Poland: 

W 2015 rozpoczęliśmy realizację kampanii „Otwórz się na możliwości”, w ramach której zainicjowaliśmy strategię komunikacji marki opartą o emocje, bliskie naszym klientom. Otwartość na emocje, które towarzyszą nam na co dzień, były punktem wyjścia nowej strategii.

W 2016 roku stanęliśmy przed nowym wyzwaniem, by zgodnie z naszą strategią w latach 2017 i 2018 dotrzeć skutecznie z informacją o wartościach marki PORTA DRZWI w szumie komunikacyjnym, jaki nas otacza. Poszukiwaliśmy agencji, która doskonale zrozumie wartości naszej dotychczasowej strategii oraz wzmocni ją w komunikacji o skuteczny insight konsumencki. Postawiliśmy sobie za cel, aby nowe działania w wyjątkowy sposób pomogły zwrócić uwagę na markę PORTA DRZWI z uwzględnieniem dużego stopnia zaangażowania konsumentów nie tylko w sam proces zakupowy, ale również w interakcję z marką.

W tym kontekście nasz wybór padł na agencję content marketingu CIA Content Impact Agency. Agencja wykazała się pełnym zrozumieniem wartości marki PORTA DRZWI na etapie prac koncepcyjnych. Z naszej perspektywy był to warunek konieczny dla dalszego rozwoju naszej komunikacji. Przedstawioną i zaakceptowaną przez nas propozycję strategii komunikacji na lata 2017 i 2018 agencja oparła o bardzo atrakcyjnym insight idealnie wpisujący się w dotychczasowe działania marketingowe, a zaproponowane projekty contetntowe zapewniają jego skuteczne przekazanie. 

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ