Public Relations

Rada Etyki Public Relations: „podnieśmy poziom etyczny branży”

Więcej o:

Public RelationsRada Etyki Public Relations

W ostatnich latach powstały nowe formy specjalnej reklamy takie jak: dodatki tematyczne i wydawnicze w prasie, obejmowanie patronatem określonych tematów, oznaczanie materiałów nazwą „materiał specjalny” i inne postaci ukrytej reklamy (reklamy natywnej).

Rada kieruje apel do wszystkich odpowiedzialnych środowisk branży public relations, komunikacji marketingowej oraz wydawców mediów w celu zwiększenia transparentności, rzetelności i odpowiedzialności – i tym samym do podniesienia poziomu standardów etycznych całej branży zajmującej się komunikacją.

W apelu Rada Etyki PR rekomenduje między innymi następujące działania:

  1. W przypadku ogłoszeń reklamowych w prasie, których struktura przypomina teksty redakcyjne, także w szacie graficznej postulujemy: Aby tekst był wyraźnie oznaczony jako reklama. Czcionka podstawowa i czcionka tytułowa wyraźnie różniła się od czcionek stosowanych w redakcyjnej części danego medium tak, aby czytelnik mógł odróżnić tekst reklamowy od tekstu odredakcyjnego. Dotyczy to również opłacanych dodatków.
  2. Wszelkie dodatki wydawnicze, wkładki tematyczne do prasy przygotowywane przez redakcję na zlecenie sponsorów (często nazywane dodatkami specjalnymi), należy odpowiednio oznaczyć jako materiał reklamowy lub sponsorowany.
  3. Apelujemy do wydawnictw o zaprzestanie częstej praktyki proponowania podmiotom zamawiającym zamieszczania tekstów płatnych – w formie wywiadów, artykułów na stronach redakcyjnych gazet. Praktyka taka jest wysoce naganna, ponieważ wprowadza czytelników w błąd, podważa zasady odpowiedzialnego dziennikarstwa i rzetelnego realizowania zadań przez specjalistów public relations.

Pełen tekst Stanowiska znajduje się na stronie Rady Etyki PR – http://repr.pl/informacje/czytaj/336241/stanowisko-repr-dotyczace-tzw-ukrytej-reklamy

REPR jest powołanym przez organizacje branży public relations (ZFPR i PSPR) w Polsce niezależnym, społecznym narzędziem kontroli i edukacji praktyków komunikacji społecznej (komunikacji marketingowej) w zakresie przestrzegania i stosowania norm etycznych i pożądanych zachowań (obowiązujących) w praktyce zawodowej. Rada Etyki Public Relations zabiera głos zarówno autonomicznie w kwestii obserwowanych zjawisk , jak i w sprawach pojedynczych zdarzeń będących udziałem uczestników rynku komunikacji marketingowej, działając w takich przypadkach na zasadzie sądu koleżeńskiego.

Radę Etyki Public Relations tworzą autorytety środowiska naukowców i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i uznanymi dokonaniami zawodowymi. Wszystkie publiczne wypowiedzi Rady Etyki Public Relations oparte są o zasady przyjęte w międzynarodowych i krajowych dokumentach dotyczących etycznego wykonywania profesji komunikatora (specjalisty public relations) oraz o odpowiednie normatywne akty prawne obowiązujące w Polsce.

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ