Marketing, Raporty, Technologie

Jaka jest przyszłość dla agencji marketingowych?

Więcej o:

Agencje MarketingoweAmelia TorodeTechnologieThe Future of Agencies

Jest to coraz częściej zadawane pytanie, ponieważ wiele czynników – takich jak zmiany technologiczne, presja związana z wysokimi wynikami i skrócone terminy – zachęca agencje do rekonfiguracji sposobu, w jaki pracują.

Jednym z głównych punktów raportu „The Future of Agencies” jest potencjalny konflikt między „systemami i empatią” w agencjach oraz to, jak ta dynamika może kształtować przyszłość. Zauważa się, że ​​istnieje ogromna wartość, jaką agencje mogą oferować klientom poprzez zastosowanie „systemów”, takich jak dane, technologia i dostawa techniczna na dużą skalę, ale także wartość empatii, jakie potrafią one dostarczyć, na przykład: koncentracja na człowieku i kreatywność.

Konwergencja systemów i empatia

Raport sugeruje, że istnieją już dowody na konwergencję między tymi dwiema cechami, z różnymi dużymi firmami konsultingowymi, które specjalizują się w systemach i profesjonalnych usługach, poszukujących agencji kreatywnych. Jednocześnie firmy holdingowe agencji wzmacniają swoje doświadczenie w zakresie danych i technologii, aby połączyć je z możliwościami twórczymi.

Amelia Torode, była szefowa ds. Strategii w TBWA \ London twierdzi, że większość tradycyjnych agencji skłania się ku empatii, a osiągnięcie właściwych proporcji dzięki możliwościom opartym na systemach wymaga szkolenia i rozwoju zawodowego.

„Agencje muszą ponownie zainwestować pieniądze w naprawdę profesjonalne szkolenia. Jeśli tego nie zrobią, myślę, że znacznie stracimy na konsultacjach, które inwestują w szkolenia.„ – komentuje.

Torode przewiduje również, że świat agencji ujrzy „wypływ talentów” w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat, gdy najbardziej utalentowani ludzie wyjdą ze struktur agencyjnych na rzecz wyboru własnych projektów jako freelancerów. Agencje muszą wypróbować nowe modele operacyjne, aby tego uniknąć i aby łatwiej było klientom z nimi współpracować.

Chrissie Saunders, która w ubiegłym roku dołączyła do grona menedżerów do spraw treści, twierdzi, że wszystkie agencje powinny wykazywać większą elastyczność w zawieraniu umów z klientami.

„Agencje będą musiały oferować ludziom bardziej dostosowane do potrzeb pakiety i oferować lepszy stosunek jakości do ceny” – komunikuje Chrissie Saunders.

Ten pogląd znajduje odzwierciedlenie w raporcie IPA i Econsultancy, który określa znaczącą zmianę w kierunku bardziej elastycznych praktyk roboczych w wielu agencjach. Dwa lata temu podejścia te były ograniczone do najbardziej postępowych agencji, teraz jest oczywiste, że ten sposób pracy wyłania się jako podstawowy trend kształtujący przyszłość zaangażowania agencji i klienta.

Rola technologii

Coraz ważniejsza rola technologii w ofertach agencji jest kluczowym tematem w całym raporcie. Stwierdza on, że agencje mają wyraźne możliwości dostarczania korzyści klientom nie tylko dzięki poznawaniu nowych technologii, ale także dzięki pomocy w operacjonalizacji, a następnie optymalizacji.

„Rewolucja w zakresie obsługi klienta wymaga płynnego zintegrowania marketingu i komunikacji z głębszym doświadczeniem marki dzięki technologii i coraz większej automatyzacji” – czytamy w raporcie.

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ