IT

Grupa Asseco zbuduje nowy system informatyczny dla Łodzi

Więcej o:

AssecoŁódźTechnologie

Wdrożenie w łódzkim Urzędzie Miasta rozwiązania ERP to pierwszy w polskim samorządzie projekt informatyczny realizowany na tak dużą skalę. Wartość projektu wraz z asystą techniczną to 28 mln zł. Liderem Konsorcjum jest Asseco Data Systems SA specjalizujące się m.in. w rozwiązaniach IT dla samorządów. 

System ma za zadanie wspierać zarządzanie finansami miasta. Sprawny przepływ informacji pomiędzy jednostką centralną – Urzędem Miasta, a 40 podległymi mu miejskimi jednostkami, zapewni oprogramowanie klasy ERP (Enterprise Resource Plannning).  System będzie wdrożony we wszystkich obszarach finansowych i majątkowych – zarządzania budżetem miasta, umów, faktur, rozliczania VAT, jak również wszystkich wpływów pochodzących z podatków i opłat wnoszonych przez mieszkańców.

Samorządy terytorialne realizują wiele różnorodnych zadań, które w miastach są często prowadzone przez odrębne jednostki, dlatego wdrożenie jednolitego systemu da włodarzom Łodzi pełne i kompletne dane niezbędne do efektywnego zarządzania miastem. System ERP dla Łodzi będzie pierwszym, realizowanym w samorządzie, projektem całkowitej wymiany zintegrowanego systemu informatycznego na nowocześniejszy. Wierzymy, że w ślady Łodzi pójdą inne miasta, a ten projekt będzie naszą wizytówką. – powiedział Jarosław Jastrzębski, Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems SA, nadzorujący Pion Administracji Terenowej.

Umowa przewiduje wdrożenie dostosowanego do potrzeb miasta oprogramowania klasy ERP,  migrację danych z używanych dotychczas programów oraz integrację systemu z częścią aplikacji funkcjonujących w urzędzie. Grupa Asseco przeszkoli też przyszłych użytkowników systemu.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum trzech spółek z Grupy Asseco: Asseco Data Systems (Lider Konsorcjum), Asseco Poland oraz DahliaMatic i potrwa 4 lata.

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ